FANDOM


Attention.png 本關卡自2015年5月1日起改制為元素魂魄之日
元素之日
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
五色元素 初級 五屬.png 10 5 100 10 禁心珠.png
五色元素 中級 五屬.png 20 5 150 8 禁心珠.png
五色元素 高級 五屬.png 30 5 200 7 禁心珠.png

本關卡沒有心符石掉落 禁心珠.png
固定掉卡關卡 銅卡.png 銀卡.png 金卡.png 白金卡.png

五色元素 初級

體力消耗 10 回合 5 經驗值 100 (10 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
241i.png
50 3 50 30
242i.png
50 3 50 30
243i.png
50 3 50 30
244i.png
50 3 50 30
245i.png
50 3 50 30
246i.png
4444 4 5000 111
247i.png
4444 4 5000 111
248i.png
4444 4 5000 111
249i.png
4444 4 5000 111
250i.png
4444 4 5000 111
5
246i.png
4444 4 5000 111
247i.png
4444 4 5000 111
248i.png
4444 4 5000 111

※另外,各個素材可以分別在以下普通副本中獲得

素材獲得副本
246i.png041i.png 深海的龍殿
247i.png044i.png 炎族的宴會
248i.png047i.png 果園的稀客
249i.png050i.png 高雅的皇宮
250i.png053i.png 幽谷的盛宴

五色元素 中級

體力消耗 20 回合 5 經驗值 150 (8 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
246i.png
4444 4 5000 111
247i.png
4444 4 5000 111
248i.png
4444 4 5000 111
249i.png
4444 4 5000 111
250i.png
4444 4 5000 111
251i.png
6666 7 7000 444
252i.png
6666 7 7000 444
253i.png
6666 7 7000 444
254i.png
6666 7 7000 444
255i.png
6666 7 7000 444
5
251i.png
6666 7 7000 444
252i.png
6666 7 7000 444
253i.png
6666 7 7000 444

※另外,各個素材可以分別在以下普通副本中獲得

素材獲得副本
251i.png067i.png 冰川上飄溜的精靈
252i.png069i.png 火焰上烈舞的精靈
253i.png071i.png 深山中高歌的精靈
254i.png073i.png 暮光下閃耀的精靈
255i.png075i.png 暗夜裡狩獵的精靈

五色元素 高級

體力消耗 30 回合 5 經驗值 200 (7 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
251i.png
6666 7 7000 444
252i.png
6666 7 7000 444
253i.png
6666 7 7000 444
254i.png
6666 7 7000 444
255i.png
6666 7 7000 444
256i.png
11111 8 12000 1111
257i.png
11111 8 12000 1111
258i.png
11111 8 12000 1111
259i.png
11111 8 12000 1111
260i.png
11111 8 12000 1111
5
256i.png
11111 8 12000 1111
257i.png
11111 8 12000 1111
258i.png
11111 8 12000 1111

※另外,各個素材可以分別在以下普通副本中獲得

素材獲得副本
256i.png042i.png 水下的伏兵
257i.png045i.png 燃燒的赤鐵
258i.png048i.png 荒野的巨岩
259i.png051i.png 聖光的指引
260i.png054i.png 夢魘的險惡

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基