Fandom

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

嚮往的理想鄉

简体 | 繁體

5,384个页面创建
于此维基上
添加新页面
評論49 分享
嚮往的理想鄉
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
烏托邦 光屬性i.png 25 7 3000 120
崩壞的理想 火屬性i.png暗屬性i.png 25 7 3250 130
不甘屈服 火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 30 10 4500 150
主線任務 - 第八封印全關卡
8-1 天門長廊 8-2 淨水幻泉 8-3 星雲神壇 8-4 嗜血淵獄 8-5 迷鎖門廊 8-6 聖城尼比魯
643i.png644i.png645i.png 482i.png510i.png507i.png 808i.png810i.png810i.png 230i.png228i.png230i.png 196i.png194i.png829i.png 829i.png

烏托邦

體力消耗 25 回合 7 經驗值 3000 (120 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
363i.png
8452 2(2) 438460 350
367i.png
8296 2(2) 442890 370
2
709i.png
11958 2(2) 886420 790 SI226.png 黑白符石
3
326i.png
14523 3(3) 693260 400 SI254.png 強化盾
326i.png
14523 3(3) 693260 400 SI254.png 強化盾
4
368i.png
7870 1(1) 1513260 740 SI165.png 2秒轉珠
5
382i.png
66666 2(3) 904460 1000 SI225.png 射擊 ‧ 左
384i.png
66666 2(3) 904460 1000 SI225.png 射擊 ‧ 上
382i.png
66666 2(3) 904460 1000 SI225.png 射擊 ‧ 右
6
740i.png
100 1(1) 2546900 890 SI256.png 消心扣敵5% ‧ 扣血70%
7
198i.png
13258 1(1) 3586730 1290 SI161.pngSI122.png 命懸一線 ‧ 技能封鎖
行動裝置暫時無法觀看故事

崩壞的理想

體力消耗 25 回合 7 經驗值 3250 (130 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
710i.png
10302 2(1) 905310 820 SI224.png 隱藏 ‧ 轉
2
662i.png
13286 3(3) 824380 710 SI163.png 能力繼承
665i.png
13129 3(3) 837520 750 SI163.png 能力繼承
3
356i.png
9170 1(1) 1352460 930 SI167.png 連擊
4
322i.png
12430 3(1) 721350 400 SI250.png 攻前盾
328i.png
6892 2(2) 756460 400 SI047.png 暗轉心
322i.png
12430 3(3) 721350 400 SI250.png 攻前盾
5
707i.png
11996 2(2) 1297860 880 SI229.png 隨機縱向燃燒10%
6
370i.png
17642 3(3) 2483460 910 SI224.png 問號符石9 ‧ 15%
7
200i.png
100 2(1) 3876760 1550 SI132.png 扣血100%
行動裝置暫時無法觀看故事

不甘屈服

體力消耗 30 回合 10 經驗值 4500 (150 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
838i.png
8052 2(2) 879450 310
834i.png
8194 2(2) 846820 360
2
198i.png
2358 1(1) 1653480 870 SI188.png 越攻越強
3
322i.png
3532 1(1) 243560 400
384i.png
99999 3(3) 1035890 1000 SI164.pngSI165.png 召喚小怪 ‧ 2秒轉珠
322i.png
3532 1(1) 243560 400
4
362i.png
16432 3(3) 1987350 920 SI224.png 問號符石9 ‧ 15%
5
雙血
816i.png
4460 2(2) 2464690 1320 SI259.pngSI188.png 攻前盾 ‧ 中毒40% ‧ 攻後封技4回 ‧ 越攻越強
816i.png
10253 1 1824780 1090 SI003.pngSI005.pngSI122.png 木暗防禦90% ‧ 攻後雙重風化 ‧ 隨機禁錮1員2回
6
366i.png
4328 1(1) 2035470 560 SI105.png 7+Combo追擊盾
7
707i.png
16935 3(3) 2846520 1020 SI216.png 反擊2000
8
396i.png
100 2(1) 846780 310 SI128.png 扣血50%
390i.png
100 2(2) 823110 390 SI128.png 扣血50%
9
821i.png
10452 1(2) 3023600 1960 SI124.pngSI261.png 無法控制 ‧ 不倒意志40% ‧ 1血完全回復 ‧ 增攻150%
10
194i.png
6871 2(2) 5837930 1540 SI188.png 越戰越強 ‧ 白金

※ 嚮往的理想鄉 STAGE CLEARED 會獲得1粒 SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基