FANDOM


存在的價值
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
攜手同心 水屬性i.png光屬性i.png 25 7 3000 120 禁光珠.png
微妙的感情 火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 25 7 3250 130 禁光珠.png
待在你身邊 五屬.png 30 10 4500 150 禁光珠.png
主線任務 - 第八封印全關卡
8-1 天門長廊 8-2 淨水幻泉 8-3 星雲神壇 8-4 嗜血淵獄 8-5 迷鎖門廊 8-6 聖城尼比魯
643i.png644i.png645i.png 482i.png510i.png507i.png 808i.png810i.png810i.png 230i.png228i.png230i.png 196i.png194i.png829i.png 829i.png

攜手同心

本關卡沒有光符石掉落 禁光珠.png

體力消耗 25 回合 7 經驗值 3000 (120 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
831i.png
3654 1(1) 260420 220
837i.png
11396 3(3) 301540 250 SI250.png 攻前盾
831i.png
3654 1(1) 260420 220
2
043i.png
25315 4(4) 1864630 580 SI104.png 6+Combo盾
3
522i.png
8962 3(3) 806360 210 ICON119.png 越戰越強 ‧ 銅
522i.png
8962 3(3) 806360 210 ICON119.png 越戰越強 ‧ 銅
4
623i.png
100 1(1) 1564560 560 SI129.png 扣血70%
5
696i.png
10258 1(3) 2165480 770 SI250.pngSI122.png 隱身 ‧ 隱攻封鎖 ‧ 4回
6
542i.png
12532 2(2) 1834560 880 SI165.png 2秒轉珠
7
222i.png
4323 1(1) 3548390 1520 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
行動裝置暫時無法觀看故事

微妙的感情

本關卡沒有光符石掉落 禁光珠.png

體力消耗 25 回合 7 經驗值 3250 (130 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
523i.png
4892 1(1) 89460 30
529i.png
4763 1(1) 92130 120
527i.png
4726 1(1) 96510 160
525i.png
4689 1(1) 103680 110
2
397i.png
5836 1(1) 1795630 530 SI105.png 7+Combo追擊盾
3
548i.png
14322 4(4) 1432680 370 SI163.png 能力繼承
547i.png
8643 2(2) 926990 40 SI163.png 能力繼承
4
534i.png
10864 3(2) 2134580 960 SI260.png 反彈25%
5
724i.png
10219 2(2) 1837630 870 SI010.png 暗屬剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
6
556i.png
13249 2(2) 2435690 930 SI228.png 雙重腐蝕
7
224i.png
16823 3(2) 3243380 1430 SI216.png 反擊2000
行動裝置暫時無法觀看故事

待在你身邊

本關卡沒有光符石掉落 禁光珠.png

體力消耗 30 回合 10 經驗值 4500 (150 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
722i.png
(15862)
24404
4(4) 1236530 1080 SI229.png 突擊 ‧ 燃燒10%
2
466i.png
11482 3(3) 895630 380 SI163.png 能力繼承
472i.png
11863 3(3) 904650 350 SI163.png 能力繼承
3
640i.png
8131 1(1) 2864880 890 SI224.png 問號符石9 ‧ 神族剋制12 ‧ 15%
4
692i.png ×3
13258 3(3) 623150 480 SI168.pngSI251.png 敵血50%下 ‧ 扣血50%後自殺
5
715i.png
10531 2(2) 2031530 970 SI014.png 攻後轉橫光
6
隨機
714i.png
4597 1(1) 3158970 1030 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
711i.png
4236 1(1) 3215480 1060 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
7
392i.png
6058 1(1) 986480 420 SI158.png (3~5回減攻50%)
531i.png
6152 1(1) 964530 650 SI165.png (3~5回轉珠減2秒)
8
540i.png
6871 1(1) 2854930 860 SI105.png 7+Combo追擊盾
9
543i.png
14034 1(1) 4062360 1360 SI123.pngSI224.pngSI188.png 附加消除 ‧ 攻後隱藏增攻輪轉
10
雙血
230i.png
12516 1(1) 4813690 1320 SI134.png 攻後(生命倒數 ‧ 6回)
230i.png
13268 1(1) 4265130 2640 SI218.png 心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
行動裝置暫時無法觀看故事

※ 存在的價值 STAGE CLEARED 會獲得1粒 SingleDiamond.png

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基