FANDOM


守護騎士之道.jpg
守護騎士之道
名稱 屬性 體力 鑰匙 回合 備註
騎士的教條 五屬.png 0 0 22 ※ 一天只能進行三次

挑戰關卡
※ 一天只能進行三次

開放時間記錄

開始 結束 備註
2017年04月03日(一)2017年05月07日(星期日)

獎賞

時間:4 月 3 日 (一) 至 5 月 7 日 (日)

與騎士團一起歷盡大長征,召喚師們快打醒精神,不要再怠慢了!
召喚師只要在關卡『騎士的教條』開放期間首次通過指定層數,即可獲得騎士長的嘉許,並獲得指定獎賞。

累積獎賞如下:

突破層數 獎賞 數量
第 3 層 426i.png 427i.png 428i.png 398i.png 291i.png 隨機 × 3
第 6 層 6055i.png 梳理智者 ‧ 薩麥爾 × 1
第 9 層 Item13.png布蘭克之匙 × 20
第 12 層
744i.pngLv.最大
 
672i.pngLv.最大
 
879i.pngLv.最大
 
518i.pngLv.最大
 
619i.pngLv.最大
 
隨機 × 1
第 15 層 Soul.png 靈魂 × 500
第 18 層 425i.png 永劫碑文像 × 1
第 20 層 400i.png 瘋頭 × 1
第 22 層 292i.png 人面怪鳥 × 1

騎士的教條

體力消耗 0 回合 22 經驗值 0

Battle 1~10

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
1442i.png
1789 2(2) 181280 520
1443i.png
875 1(1) 205130 410
1442i.png
1789 2(2) 181280 520
2
836i.png
4382 3(3) 417260 870
834i.png
3056 2(2) 408930 630
3
1459i.png
2913 1(1) 634540 2390 SI047.png 心轉自身
4
1445i.png
5886 2(2) 589220 150 SI015.png 攻後轉暗4
1441i.png
10196 3(3) 946340 970
1445i.png
5886 2(1) 589220 150 SI015.png 攻後轉暗4
5
832i.png
6374 2(1) 1398470 840 SI011.png 攻後水縱橫輪轉
840i.png
6423 2(2) 1372660 820 SI015.png 攻後暗橫縱輪轉
6
1447i.png
4196 1(1) 2269420 4260 SI254.pngSI188.png 越攻越強 ‧ 強化盾 ‧ 非強化傷害吸收
7
837i.png
3227 1(1) 1259540 820
1444i.png
15430 3(3) 2463170 470 SI164.png 召喚小怪
837i.png
3227 1(1) 1259540 820
8
1169i.png
6356 2(2) 3769250 5480 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
9
1457i.png
9023 1(1) 5232280 8710 SI165.pngSI160.pngSI229.png 突擊 ‧ 2秒轉珠 ‧ 首攻隨機縱向燃燒側行10%
10
375i.png
9549 2(2) 2523900 1340 SI163.png 能力繼承
373i.png
4762 1(1) 2547280 1270 SI163.png 能力繼承

Battle 11~22

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
11
1313i.png
16894 2(3) 4261180 5690 SI160.pngSI135.pngSI254.png 突擊 ‧ (5回中毒60%) ‧ 強化盾
12
雙血
1451i.png
6961 1(1) 3426870 9350 SI165.pngSI232.pngSI124.png (5回轉珠減2秒) ‧ 首回攻後木心鎖定 ‧ 未消傷害吸收 ‧ 無法控制
1451i.png
10463 1 5823990 9350 SI104.pngSI188.png 首消6+Combo盾 ‧ 首攻狂暴
13
365i.png
11477 2(2) 2766590 1180 SI235.png 強化 ‧ 結
357i.png
17659 3(3) 2649260 1590 SI181.png 強化初級拼圖盾
14
1312i.png
27898 1(2) 4393260 7110 SI230.png 強化防禦盾
15
雙血
1449i.png
14623 1(1) 6384350 8230 SI337.png 火鎖定 ‧ 消除減攻20%
1449i.png
10892 1 4923760 8230 SI229.png 十重定點燃燒10%
16
369i.png
8728 1(1) 3102600 1260 SI162.png 攻後(3回中毒50%)
355i.png
15986 3(3) 3084370 1480 SI250.png 首殺盾
17
1314i.png
15128 2(2) 6439740 6290 SI236.pngSI105.png 雙重電擊 ‧ 7+Combo盾
18
雙血
1461i.png
14862 1(1) 4623170 10300 SI033.pngSI227.pngSI067.png 虛偽符石 ‧ 首消木Combo傷害吸收 ‧ 神族剋制 ‧ 攻
1461i.png
15298 2 9722390 10300 SI225.png 縱橫射擊
19
變身
819i.png
4893 1(1) 8563140 7850 SI188.pngSI047.png 命懸一線 ‧ 連擊 ‧ 低血追擊 ‧ 火暗輪轉
824i.png
36585 2(1) 762600 7850 SI257.pngSI229.png 25%盾 ‧ 突擊 ‧ 三重燃燒10%
20
雙血
1455i.png
17074 1(1) 7268790 14820 SI250.pngSI224.pngSI124.png 無法控制 ‧ 隱藏6 ‧ 同屬防禦90% ‧ 攻後隱藏2
1455i.png
13622 1 12678350 14820 SI156.pngSI161.pngSI236.png 回復變0 ‧ 命懸一線 ‧ 四重電擊
21
變身
820i.png
17435 1(5) 1062540 8140 SI158.pngSI283.pngSI251.png (5回減攻90%) ‧ 攻後雙重冰封 ‧ 無視減傷
827i.png
7372 1(1) 9223680 8140 SI123.pngSI232.pngSI188.png 附加消除重置 ‧ 越攻越強 ‧ 首回攻後水心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
22
雙血
1453i.png
99999 1(1) 30000 140000000 SI001.png 水外防禦90%
1453i.png
19268 1 20343180 17690 SI236.pngSI122.png (3回神魔禁錮) ‧ 攻後電擊 ‧ 遞增電擊

※ 守護騎士之道 首次通關 可獲得1粒 SingleDiamond.png

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基