FANDOM


日夕神族
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
逝者之愛 水屬性i.png火屬性i.png暗屬性i.png 25 7 3000 120 禁水珠.png
勝利的象徵 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png 25 7 3250 130 禁水珠.png
如火的黃昏 五屬.png 30 10 4500 150 禁水珠.png
主線任務 - 第八封印全關卡
8-1 天門長廊 8-2 淨水幻泉 8-3 星雲神壇 8-4 嗜血淵獄 8-5 迷鎖門廊 8-6 聖城尼比魯
643i.png644i.png645i.png 482i.png510i.png507i.png 808i.png810i.png810i.png 230i.png228i.png230i.png 196i.png194i.png829i.png 829i.png

逝者之愛

本關卡沒有水符石掉落 禁水珠.png

體力消耗 25 回合 7 經驗值 3000 (120 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
128i.png
3362 1(2) 228610 180
128i.png
3362 1(1) 228610 180
128i.png
3362 1(2) 228610 180
2
306i.png
2121 2(4) 14 200000 SI156.png 回復變0
130i.png
5099 1(1) 684980 480 SI160.png 先攻
3
178i.png
5131 2(2) 728030 570 SI011.png 隨機轉水
178i.png
5131 2(2) 728030 570 SI011.png 隨機轉水
4
839i.png
100 2(2) 266120 270 SI127.png 扣血40%
833i.png
4199 1(1) 390972 310 SI165.png (3~5回轉珠減2秒)
839i.png
100 2(2) 266120 270 SI127.png 扣血40%
5
308i.png
8244 1(1) 608988 520 SI218.png 心鎖定 ‧ 未消敵回50%
6
690i.png
7917 1(1) 967380 620 SI162.png 攻後(5回中毒20%)
7
485i.png
9763 2(1) 2703400 1925 SI130.png 扣血80%
行動裝置暫時無法觀看故事

勝利的象徵

本關卡沒有水符石掉落 禁水珠.png

體力消耗 25 回合 7 經驗值 3250 (130 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
831i.png
3718 1(2) 240478 310 SI163.png 能力繼承
831i.png
3718 1(2) 240478 310 SI163.png 能力繼承
2
832i.png
6197 1(1) 684550 620 SI224.png 隱藏 ‧ 轉
3
302i.png
5119 1(1) 607908 420 SI231.png 強化防禦75%
300i.png
2636 4(4) 286010 50000 SI168.png 自爆5000
4
120i.png
3312 1(2) 487380 150 SI165.png 2秒轉珠
117i.png
2648 1(1) 521335 150 SI011.png 攻後轉橫水
123i.png
2253 1(1) 559880 150 SI228.png 雙重腐蝕
5
206i.png
14378 2(1) 819760 1250 SI121.png 二員技能重置
6
411i.png
10472 1(1) 1178950 710 SI254.png 強化盾
7
506i.png
10421 1(1) 3234700 2250 SI216.png 復活變強
行動裝置暫時無法觀看故事

如火的黃昏

本關卡沒有水符石掉落 禁水珠.png

體力消耗 30 回合 10 經驗值 4500 (150 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
188i.png
4233 1(1) 28980 210 SI161.png 自殘50%
179i.png
6413 1(2) 26575 210 SI125.png 人類技能回復
188i.png
4233 1(1) 28980 210 SI161.png 自殘50%
2
690i.png
14413 1(1) 882650 910 SI250.pngSI122.png 隱身 ‧ 隱攻封鎖 ‧ 4回
3-4
隨機
831i.png
6680 2 125830 320 SI251.png 無視減傷
833i.png
3022 1 109850 280 SI188.png 越攻越強
835i.png
9326 3(3) 249890 10 SI251.png 無視減傷
837i.png
3265 1 172640 10 SI254.png 強化盾
839i.png
100 2 166120 10 SI127.png 扣血40%
5
482i.png
13978 1(1) 982345 1925 SI229.png 軌跡燃燒500
6
126i.png
8048 1(1) 209820 217 SI121.png 妖精技能重置
129i.png
9163 1(1) 186650 208 SI121.png 魔族技能重置
7
409i.png
7175 1(1) 1027570 690 SI260.png 反彈15%
8
308i.png
8413 1(2) 605920 470 SI135.png 中毒30%
306i.png
2143 1(1) 405920 150 SI257.png 全體無效
9
210i.png
10158 1(1) 1243272 1250 SI108.png 10+Combo盾
10
507i.png
16644 2(1) 3088540 2250 SI012.png 隨機轉火 ‧ 消火扣血2-10%

※ 日夕神族 STAGE CLEARED 會獲得1粒 SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基