FANDOM


Pencil.png
月宮寶殿
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
禮空遙請真仙宮 簡單 火屬性i.png木屬性i.png暗屬性i.png 20 5 500 25
禮空遙請真仙宮 一般 火屬性i.png木屬性i.png暗屬性i.png 30 7 1500 50
禮空遙請真仙宮 困難 火屬性i.png木屬性i.png暗屬性i.png 40 7 3000 75

開放時間記錄

開始 結束 備註
2014年09月04日(四)2014年09月10日(三)

禮空遙請真仙宮 簡單

體力消耗 20 回合 5 經驗值 500 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
088i.png
449 1 2789 5
267i.png
100 4 1000 10
523i.png
510 1 8071 30
619i.png
876 3 10231 99 低機率掉卡
5
618i.png
1209 1 69356 99

禮空遙請真仙宮 一般

體力消耗 30 回合 7 經驗值 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
089i.png
1469 1 15489 10
268i.png
2000 4 9000 20
524i.png
1420 1 22761 30
619i.png
3671 3(3) 38719 99 低機率掉卡
3
隨機
136i.png
5895 2(2) 229647 110 SI012.png 隨機轉火
145i.png
5742 2(2) 237588 120 SI015.png 隨機轉暗
6
533i.png
6064 3(3) 303176 220 SI229.png 軌跡燃燒200
7
618i.png
3903 1(1) 560533 909 SI245.png 強化光暗盾

禮空遙請真仙宮 困難

體力消耗 40 回合 7 經驗值 3000 (75 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
089i.png
1510 1 29192 10 SI167.png 連擊
269i.png
5000 4 10萬 30
524i.png
3365 1 43043 170 SI072.png 妖精剋制 ‧ 攻
619i.png
6018 3(3) 63473 99 SI135.png 中毒30%, 低機率掉卡
3
隨機
136i.png
8724 2(2) 504339 110 SI012.png 隨機轉火
145i.png
8698 2(2) 517357 120 SI015.png 隨機轉暗
6
534i.png
9369 2(2) 624878 220 SI229.png 軌跡燃燒800
7
618i.png
6837 1(1) 2024262 909 SI245.png 隨機強化雙屬盾 ‧ 轉

備註:619i.png擁有大量經驗值,建議升到21等時可餵給其他屬性召喚獸/滿等30級的餵給同屬性召喚獸

強化時建議搭配400i.png的完美強化,一隻30級滿等的強化經驗等同於四隻暗萬年

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基