FANDOM


機偶的守護之心
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
爐心與機偶 初級 五屬.png 8 5 380 48
研究成果 中級 五屬.png 12 6 780 65
貫徹始終 高級 五屬.png 15 8 1500 100
內心的共鳴 五屬.png 10碎 15 0 RL.png : 60
斯特靈要塞 系列關卡
597i.png 599i.png 601i.png 603i.png 605i.png

爐心與機偶 初級

體力消耗 8 回合 5 經驗值 380 (48 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
646i.png
946 3 6868 280
647i.png
568 2 3484 60
648i.png
235 1 4519 170
649i.png
487 2 5698 130
650i.png
262 1 3556 40
5
596i.png
549 1 42763 240
行動裝置暫時無法觀看故事

研究成果 中級

體力消耗 12 回合 6 經驗值 780 (65 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
646i.png
4898 3(3) 35824 280
647i.png
2924 2(2) 18152 60
648i.png
1185 1 23557 170
649i.png
2501 2 29714 130
650i.png
1326 1 18528 40
5
162i.png
5496 3(3) 89436 202
171i.png
1893 1 91325 193
6
596i.png
2616 1 203635 240
行動裝置暫時無法觀看故事

貫徹始終 高級

體力消耗 15 回合 8 經驗值 1500 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
646i.png
11242 3(3) 82306 280
647i.png
6706 2(2) 41698 60 SI251.png 無視減傷
648i.png
2710 1 54118 170 SI047.png 心轉自身
649i.png
5734 2 68266 130 SI102.png 4+Combo盾
650i.png
3034 1 42562 40
4
651i.png
7568 2 475727 1940
7
163i.png
8934 3(3) 246612 404
172i.png
3189 1 249713 386
8
597i.png
5028 1(1) 328190 480 SI257.png 25%盾

※ 機偶的守護之心 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 SingleDiamond.png 1粒 ※

行動裝置暫時無法觀看故事

内心的共鳴 Extra.png
RoundLimit.png

Item41.png 10 回合 15 經驗值 0

回合上限︰60 RoundLimit.png
挑戰關卡

Battle 1~5

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
隨機小怪
646i.png
4898 3(3) 35824 280
647i.png
2924 2(2) 18152 60
648i.png
1185 1 23557 170
649i.png
2501 2 29714 130
650i.png
1326 1 18528 40
3
163i.png
5346 3 135790 404
172i.png
1864 1 149260 386
4 銀卡.png
隨機
3隻
646i.png
4898 3(3) 35824 280
649i.png
2501 2 29714 130
5
148i.png
4789 2 210390 808 SI102.png 4+Combo盾
157i.png
4830 2 228670 772 SI102.png 4+Combo盾

Battle 6~10

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
6 銀卡.png
280i.png
900 2 15 10萬
7
隨機小怪
646i.png
11242 3(3) 82306 280
647i.png
6706 2(2) 41698 60 SI251.png 無視減傷
648i.png
2710 1 54118 170 SI047.png 心轉自身
649i.png
5734 2 68266 130 SI102.png 4+Combo盾
650i.png
3034 1 42562 40
8
350i.png
6856 2 372130 280 SI047.png 心轉自身
353i.png
7068 2 389150 330 SI124.png 無法控制
9 銀卡.png
隨機
3隻
646i.png
11242 3(3) 82306 280
649i.png
5734 2 68266 130 SI102.png 4+Combo盾
10
651i.png
12824 3(3) 831580 1940 SI131.png 扣血90%

Battle 11~15

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
11 銀卡.png
280i.png
900 2 15 10萬
12
661i.png
13864 3(3) 18500 90萬 SI003.png 木外防禦75%
664i.png
4326 1 583160 260 SI010.png 暗屬剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
13
隨機小怪
646i.png
15714 3(3) 115072 280
647i.png
9372 2(2) 58296 60 SI251.png 無視減傷
648i.png
3785 1 75661 170 SI047.png 心轉自身
649i.png
8013 2 95442 130 SI103.png 5+Combo盾
650i.png
3034 1(1) 47684 40 SI160.png 先攻
14
666i.png
7708 2 989350 870 SI165.png 2秒轉珠
15
656i.png
11770 1(1) 1208985 960 SI257.png 20%盾

※ 機偶的守護之心 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 423i.png 1隻+ 426i.png 2隻 ※

行動裝置暫時無法觀看故事

相關影片

神魔之塔 - 木狂隊暴力破機偶的守護之心 水機偶EXTRA11:36

神魔之塔 - 木狂隊暴力破機偶的守護之心 水機偶EXTRA

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基