FANDOM


Pet536
名稱 清源仙將 ‧ 楊戩 屬性
編號 536 稀有 6★ 空間 15 種族 人類 系列 封神演義
最大
Lv
99 經驗
曲線
500萬 滿級
經驗
5000000

基本屬性

生命力 攻擊力 回復力 總計 強化經驗 金幣值
Lv 1 1429626144 2199 Lv1 900 1000
Lv
最大
28051229324 4358 每Lv +1000 +100
主動技 名稱 枯朽的戰場 Lv.1
初始CD
23 Lv. 12
最小CD
12
效果 2 回合內,敵方全體轉為水屬性,並提升木屬性對水屬性目標的攻擊力
隊長技 名稱 符能點燃 ‧ 木靈之約
效果 2 粒木符石或心符石相連,即可發動消除,所有符石掉落機率不受其他技能影響 (包括改變掉落符石屬性的技能)
昇華 能力
Refine1 召喚獸回復力 + 50
50
Refine2 召喚獸進入關卡後技能冷卻回合 - 2
150
Refine3 召喚獸攻擊力 + 120
300
Refine4 移動符石消除角色所在隊伍欄直行的一組符石 4 粒或以上,該回合全隊攻擊力提升 10% (不包含掉落符石)
500
關卡 536i 仙將的執意
進化列表 535i EvoArrow 536i
潛能解放 536i EvoPlus 429i 266i 266i 541i 541i EvoArrow 1043i
關卡 1043i 斬斷歧途的決意
來源 友情
封印
魔法石
封印
其他
關卡

封神演義 系列召喚獸 Pencil

531i 532i 533i 534i 535i 536i 537i 538i 539i 540i 541i 1041i 1042i 1043i 1044i 1045i

問號2卡牌資訊

【封神演義】

合成時加入技能名稱與強化對象相同的召喚獸作強化素材,將有機會提升技能等級:
- 靈將楊戩
- 清源仙將 ‧ 楊戩
- 顯聖真君 ‧ 楊戩
Book 故事

  楊戩領命下桃山後,一直任督糧官,負責運送糧草。桃山眾靈心有不甘,楊戩依然自若,於是他們紛紛勸諫:「臣等修仙數百年方才得道,見將軍高情遠致,不攀勢附權,所以捨去仙命來追隨你。你既然領命下山,就應為三軍先鋒,取敵將之首於萬軍之中。現今你身居卑職,竟不感羞恥。臣等不肖,請辭去。」楊戩連忙勸阻:「兵家有訓,三軍未動,糧草先行。姜帥令我督糧,即委以重任,不可輕殆。」又道:「你等莫急,燃燈道僧早予我言,今日所運之物,他日必有所用。」

  與聞太師決戰之日,姜尚請二郎披甲上陣為軍中先鋒。姜太公遣騎兵四出試探,楊戩正要領兵前往,燃燈道僧馭火趕來助陣,令兵士從倉中推出幾車糧食,覆手一撥,白米即去只剩易燃乾草,指著發黃稻草對他說:「將軍勿憂,且先出戰。」
  楊戩策哮天犬衝入敵陣中。千騎卷至,大地震撼,掀起沙塵無數,聞太師視野受阻,忙於應對陣中騎兵,他所佈之十絕陣每個角落都有仙人作法,緊如密林無隙可破。衝陣士兵久戰不支,卻無友軍後繼支援,只剩楊戩殺敵無數困於陣內,甚為不解。
  忽聞:「此役已勝,將軍速回。」楊戩策哮天犬怒吼一躍,離地數十米,原來友軍早已退至一里外列陣。又聞:「桃山諸靈在此久侯,請將軍揮槍作令。」楊戩不知其意,三尖槍一揮,陣形向兩邊散去,只見燃燈道僧火印一拋,焰柱從陣中無人之處席捲而來、吞下早埋於此的乾草堆,直撲向聞太師的十絕陣中……

  戰後,士兵正打掃戰場,二郎睜天眼,無數仙靈如雪花般紛飛於焦屍堆中……義軍高呼勝利,二郎卻為此悔淚:「燃燈、子牙知我下山只為斷人間神力,無意殘殺眾生,又知我信義當頭,定不違軍命,所以瞞我至今。」

  楊戩從此隱居山林,再也不問人仙之事。姜尚封神,特自登山拜訪,稱其信義兩全,封為清源仙將,此間楊戩一直與眾靈飲於山中,未聞山下一言。