FANDOM


滄龍的呼嘯.jpg
滄龍的呼嘯
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
傳承龍族奧秘 水屬性i.png 20 5
龍息乍現 五屬.png 20 6

一次通關
固定掉卡關卡 銅卡.png 銀卡.png 金卡.png 白金卡.png

開放時間記錄

開始 結束 備註
2014年05月24日(星期六)2014年05月28日(三) 傳承龍族奧秘
2016年06月27日(一)2016年07月03日(星期日) 龍息乍現

龍息乍現(現正開放版本)

體力消耗 20 回合 5 經驗值 2500 (125 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
339i.png
10873 2(2) 208760 101 SI163.png 雙體共生
342i.png
9642 2(2) 243800 97 SI163.png 雙體共生
2
隨機
791i.png
14589 1(2) 3010730 420 SI344.pngSI122.png 人類防禦80% ‧ 側員技能封鎖
797i.png
1(2) SI342.pngSI122.png 神族防禦80% ‧ 側員技能封鎖
3
795i.png
13468 1(3) 1896400 1420 SI124.pngSI251.pngSI261.png 超級防禦 ‧ 不倒意志50% ‧ 1血完全回復 ‧ 增血攻200%
4
799i.png
15000 1(2) 3078620 1690 SI165.png (5回轉珠減2秒) ‧ 結
5
793i.png
17635 1(2) 2134864 1586 SI229.png 燃燒10%
6 白金卡.png
503i.png
99999 4(1) 3241560 25000 SI250.png 隱身 ‧ 隱攻扣血99%

※ 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得1粒 SingleDiamond.png

傳承龍族奧秘

體力消耗 20 回合 5 經驗值 2500 (125 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
339i.png
6348 2 153482 10
339i.png
6348 2(2) 153482 10
2
177i.png
7834 2 14388 10 SI168.png 自爆10000 ‧ 弱
546i.png
12348 4(4) 689766 10 SI167.png 連擊
177i.png
7834 2(2) 14388 10 SI168.png 自爆10000 ‧ 弱
3 白金卡.png
263i.png ×2
9000 2(1) 9萬 2000 SI250.png 隱身
263i.png
9000 2(2) 9萬 2000 SI250.png 隱身,白金卡.png 100%掉落
4
511i.png
100 1(1) 26 60萬 SI131.png 扣血90%
5 白金卡.png
503i.png
99999 4(1) 32 25000 SI250.png 隱身

※ 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得1粒 SingleDiamond.png

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基