FANDOM


皇女的末途
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
346i.png347i.png1047i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
科耳喀斯 五屬.png 20 2
只能是他 火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 2
共赴他方國度 水屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 2
訣別曾經的愛 火屬性i.png 20 2

科耳喀斯

體力消耗 20 回合 2 經驗值 (0 / 體)
隊友:
406i.pngCD: 18Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
056i.png
204 3 8372 20 SI167.png 連擊
058i.png
216 3 8093 20 SI167.png 連擊
062i.png
208 3 8421 20 SI167.png 連擊
2
323i.png
2911 6(6) 100 200 SI032.png 6+火符石盾
327i.png
2911 6(6) 100 200 SI034.png 6+光符石盾
行動裝置暫時無法觀看故事

只能是他

體力消耗 20 回合 2 經驗值 (0 / 體)
隊友:
322i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
325i.png
564 4(3) 18943 100 SI102.png 4+Combo盾
321i.png
609 4(1) 18527 100 SI188.png 越戰越強 ‧ 鐵
327i.png
569 4(4) 18692 100 SI224.png 隱藏 ‧ 結
2
406i.png
825 2(2) 56230 230 SI046.png 隨機轉化
行動裝置暫時無法觀看故事

共赴他方國度

體力消耗 20 回合 2 經驗值 (0 / 體)
隊友:
322i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
106i.png
504 3(3) 28242 20 SI228.png 定點腐蝕
084i.png
921 3(1) 35440 40 ICON119.png 越戰越強 ‧ 銅
110i.png
492 3(2) 28798 20 SI228.png 定點腐蝕
2
063i.png
1660 3(3) 33490 40 SI104.png 6+Combo盾
065i.png
1660 3(3) 33470 40 SI104.png 6+Combo盾
行動裝置暫時無法觀看故事

訣別曾經的愛

體力消耗 20 回合 2 經驗值 (0 / 體)
隊友:
457i.pngCD: 17Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
321i.png
2386 3(3) 69460 200 SI125.png 技能回復
321i.png
2386 3(3) 69460 200 SI221.png 風化 ‧ 先
2
322i.png
3908 4(4) 40 46890 SI250.png 20擊盾
行動裝置暫時無法觀看故事


※皇女的末途 STAGE CLEARED 會獲得1粒 SingleDiamond.png

昇華系列關卡

408i.png 409i.png 410i.png 411i.png 412i.png

511i.png 512i.png 513i.png 514i.png 515i.png

481i.png 482i.png 483i.png 484i.png 485i.png

686i.png 687i.png 688i.png 689i.png 690i.png

148i.png 151i.png 154i.png 157i.png 160i.png

851i.png 852i.png 853i.png 854i.png 855i.png

192i.png 194i.png 196i.png 198i.png 200i.png

506i.png 507i.png 508i.png 509i.png 510i.png

641i.png 642i.png 643i.png 644i.png 645i.png

591i.png 592i.png 593i.png 594i.png 595i.png

296i.png 299i.png 302i.png 305i.png 308i.png

571i.png 572i.png 573i.png 574i.png 575i.png

345i.png 347i.png 349i.png

816i.png 817i.png 818i.png 819i.png 820i.png 821i.png 822i.png 823i.png 824i.png 825i.png 826i.png 827i.png

389i.png 391i.png 393i.png 395i.png 397i.png

785i.png 787i.png 789i.png 588i.png 589i.png

414i.png 416i.png 418i.png 420i.png 422i.png

433i.png 435i.png 437i.png

981i.png 983i.png 985i.png 498i.png 500i.png

711i.png 712i.png 713i.png 714i.png 715i.png

532i.png 534i.png 536i.png 538i.png 540i.png

597i.png 599i.png 601i.png 603i.png 605i.png

677i.png 679i.png 681i.png 683i.png 685i.png

623i.png 626i.png 629i.png 632i.png 635i.png

651i.png 652i.png 653i.png 654i.png 655i.png

716i.png 717i.png 718i.png 719i.png 720i.png

1126i.png 1127i.png 1128i.png 1129i.png 1130i.png

747i.png 749i.png 751i.png 753i.png 755i.png 757i.png 759i.png 761i.png 763i.png 765i.png 767i.png

802i.png 804i.png 806i.png 808i.png 810i.png

862i.png 864i.png 866i.png 868i.png 870i.png

882i.png 884i.png 886i.png 888i.png 890i.png

892i.png 894i.png 896i.png 898i.png 900i.png 902i.png 904i.png 906i.png 908i.png 910i.png 912i.png 914i.png 916i.png

947i.png 949i.png 951i.png 953i.png 955i.png

987i.png 989i.png 991i.png 993i.png 995i.png

1032i.png 1034i.png 1036i.png 1038i.png 1040i.png

1057i.png 1059i.png 1061i.png 1063i.png 1065i.png

1091i.png 1092i.png 1093i.png 1094i.png 1095i.png 1096i.png 1097i.png

1201i.png 1202i.png 1203i.png 1204i.png 1205i.png 1206i.png 1207i.png 1208i.png

1137i.png 1139i.png 1141i.png 1143i.png 1145i.png

8002i.png 8004i.png 8006i.png 8008i.png 8010i.png 8012i.png8014i.png

9002i.png 9004i.png 9006i.png 9008i.png 9010i.png 9012i.png9014i.png

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基