FANDOM


競爭的深淵
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
競爭的深淵 五屬.png 1/2 戰靈 8

競爭的深淵

戰靈消耗 1-2 回合 8 經驗值 1200-2400
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
839i.png
1065 1 112458 20 SI076.png 獸類剋制 ‧ 防
835i.png
989 1 116824 20 SI061.png 神外防禦75%
831i.png
974 1 126512 20 SI074.png 魔族剋制 ‧ 防
2
每日變換
118i.png
4928 2 65000 20 SI031.png 5+水符石盾
121i.png
4965 2 65000 20 SI032.png 5+火符石盾
124i.png
4908 2 65000 20 SI033.png 5+木符石盾  (5/10)
3
836i.png
4923 2 366245 60 SI256.png 神外生命提升
838i.png
5171 2 366268 60 SI256.png 神外生命提升
4
每日變換
376i.png
6230 2(2) 50萬 30 SI074.png 魔族剋制 ‧ 防
506i.png
6843 1(1) 50萬 30 SI046.png 隨機轉化  (5/10)
743i.png
6028 2(2) 50萬 30 SI076.png 獸類剋制 ‧ 防
5
618i.png
4768 1(1) 127521 10 SI036.png 6+心符石盾
6
每日變換
362i.png
4624 1(1) 1364 125000 SI257.png 50%盾
364i.png
7384 2(2) 1364 125000 SI225.png 縱橫射擊
558i.png
8153 3(1) 1364 125000 SI250.png 隱身  (5/10)
7
789i.png
6823 2(3) 617583 20 SI228.png 軌跡腐蝕 ‧ 妖精剋制 ‧ 連
8
810i.png
7312 2(1) 925487 10 SI242.png 三屬盾

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基