FANDOM


競爭的神界
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
競爭的神界 五屬.png 1/2 戰靈 8

競爭的神界

戰靈消耗 1-2 回合 8 經驗值 1200-2400
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
839i.png
960 1 102750 20 SI061.png 神外防禦75%
833i.png
885 1 99867 20 SI061.png 神外防禦75%
837i.png
857 1 96565 20 SI061.png 神外防禦75%
2
每日變換
484i.png
4698 2(2) 13520 60 SI241.png 光暗盾  (5/3)
485i.png
4823 2(2) 13520 60 SI103.png 5+Combo盾
3
834i.png
4204 2 282420 60 SI256.png 神外生命提升
838i.png
4365 2 282484 60 SI256.png 神外生命提升
4
每日變換
368i.png
6330 3(3) 25000 10 SI181.png 拼圖盾  (5/3)
370i.png
6280 3(3) 25000 10 SI095.png 首消5Combo盾
793i.png
5130 2(2) 25000 10 SI032.png 5+火符石盾
5
797i.png
4089 1(2) 497017 88 SI047.png 暗轉自身
6
每日變換
356i.png
10 1(1) 643841 30 SI127.png 扣血40%
799i.png
1652 3(3) 586747 30 SI135.png 中毒40%
814i.png
10 4(4) 475811 30 SI168.pngSI251.png 敵血50%下 ‧ 扣血100%後自殺  (5/3)
7
804i.png
3640 3(3) 842550 50 SI229.png 軌跡燃燒800
8
808i.png
6700 2(1) 1332506 300 SI161.png 命懸一線

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基