FANDOM


競爭的魔森
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
競爭的魔森 五屬.png 2 戰靈 8

競爭的魔森

戰靈消耗 2 回合 8 經驗值 1200-2400
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
091i.png
809 1 88500 20 SI063.png 人外防禦75%
095i.png
874 1 86800 20 SI063.png 人外防禦75%
093i.png
84 1 87900 20 SI063.png 人外防禦75%
2
每日變換
236i.png
6741 3 15000 680 SI242.png 三屬盾  (5/24)
734i.png
4803 3(3) 193100 570 SI135.png 中毒30%
3
646i.png
5412 3 232900 280 SI256.png 人外生命提升
650i.png
2287 1 226100 40 SI256.png 人外生命提升
646i.png
5412 3 232900 280 SI256.png 人外生命提升
4
每日變換
552i.png
7092 3 395700 530 SI219.png 雙重凍結  (5/24)
690i.png
3956 2(2) 393400 690 SI188.png 越戰越強 ‧ 銀
5
456i.png
4607 2 335300 280 SI163.png 能力繼承
460i.png
4625 2 333700 320 SI163.png 能力繼承
6
每日變換
467i.png
4641 2 30000 610 SI033.png 6+木符石盾
660i.png
4739 2 588500 870 SI224.png 軌跡隱藏4
668i.png
7194 3 30000 890 SI181.png 拼圖盾  (5/24)
7
412i.png
5853 2 861700 370 SI224.png 隱藏 ‧ 轉
8
349i.png
4726 1(1) 1469000 810 SI104.png 6+Combo盾

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基