FANDOM


第三季
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
競爭的聖耀 入門級 五屬.png 1/2 戰靈 8
競爭的聖耀 精英級 五屬.png 1/2 戰靈 8

競爭的聖耀 入門級

戰靈消耗 1-2 回合 8 經驗值 1200-2400
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
135i.png
1755 3 104900 130 SI005.png 暗外防禦75%
141i.png
1703 3 107600 120 SI005.png 暗外防禦75%
2
每日變換
052i.png
2300 3 233100 350 SI254.png 強化盾  (2/15)
139i.png
1144 2 24 130 SI181.png 拼圖盾
160i.png
1611 2 210900 270 SI015.png 隨機轉暗
554i.png
2338 3 24 280 SI102.png 4+Combo盾
3
303i.png
1286 2 98900 320 SI163.png 雙體共生
303i.png
1286 2 98900 320 SI163.png 雙體共生
4
每日變換
368i.png
1748 2 24 290 SI181.png 初級拼圖盾
370i.png
2697 3 24 310 SI242.png 三屬盾
626i.png
1860 2 301300 490 SI221.png 風化 ‧ 轉  (2/15)
5
585i.png
3234 3 226700 350 SI256.png 暗外生命提升
585i.png
3234 3 226700 350 SI256.png 暗外生命提升
6
每日變換
640i.png
3083 3(3) 245600 540 SI260.png 反彈15%  (2/15)
687i.png
2423 2 312786 270 SI165.png 2秒轉珠
703i.png
3068 3 367300 630 SI225.png 射擊 ‧ 上
7
722i.png
3778 3 599600 1160 SI188.png 越戰越強 ‧ 銀
8
411i.png
4021 2(2) 801400 870 SI254.png 強化盾

競爭的聖耀 精英級

戰靈消耗 1-2 回合 8 經驗值 1200-2400
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
135i.png
3658 3 218700 130 SI005.png 暗外防禦75%
141i.png
3549 3 224300 120 SI005.png 暗外防禦75%
2
每日變換
160i.png
3358 2 439400 270 SI015.png 隨機轉暗  (2/10)
554i.png
4872 3 101200 280 SI104.png 6+Combo盾
3
303i.png
2681 2 206200 320 SI163.png 全體共生
303i.png
2681 2 206200 320 SI163.png 全體共生
303i.png
2681 2 206200 320 SI163.png 全體共生
4
每日變換
351i.png
6748 3 587372 390 SI065.png 龍外防禦75%
370i.png
5619 3 45320 310 SI244.png 五屬盾  (2/10)
626i.png
3875 2 627800 490 SI221.png 風化3000 ‧ 轉
5
585i.png
6738 3 472400 350 SI256.png 暗外生命提升
585i.png
6738 3 472400 350 SI256.png 暗外生命提升
6
每日變換
592i.png
7439 3 20570 570 SI031.png 12+水符石盾
640i.png
6423 3(3) 520200 540 SI260.png 反彈15%  (2/10)
7
722i.png
7872 3 1249200 1160 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
8
411i.png
8378 2(2) 2086300 870 SI254.png 強化盾

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基