FANDOM


第二季
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
競爭的仙境 入門級 五屬.png 1/2 戰靈 8
競爭的仙境 精英級 五屬.png 1/2 戰靈 8

競爭的仙境 入門級

戰靈消耗 1-2 回合 8 經驗值 1200-2400
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
512i.png
1062 2 149305 120 SI001.png 水外防禦75%
2
每日變換
036i.png
1766 3 188330 80 SI225.png 射擊 ‧ 上  (2/1)
139i.png
1144 2 24 130 SI181.png 拼圖盾
154i.png
1123 2 24 170 SI242.png 三屬盾
3
456i.png
906 1 165246 140 SI063.png 人外防禦75%
460i.png
967 1 160700 160 SI063.png 人外防禦75%
4
每日變換
351i.png
3036 3 270191 190 SI065.png 龍外防禦75%
536i.png
2038 2 24 160 SI103.png 5+Combo盾  (2/1)
686i.png
4207 1(1) 15000 290 SI257.png 25%盾
5
500i.png
7408 3(2) 232521 210 SI250.png 攻前盾
498i.png
7332 3(1) 242804 220 SI250.png 攻前盾
6
每日變換
538i.png
2719 1(1) 339106 160 SI122.png 神族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
592i.png
3347 3 24 280 SI031.png 9+水符石盾  (2/1)
687i.png
2423 2 312786 270 SI165.png 2秒轉珠
7
594i.png
9055 1(4) 473061 480 SI250.png 隱身
8
534i.png
3860 1(1) 856039 510 SI188.png 越戰越強 ‧ 銀

競爭的仙境 精英級

戰靈消耗 1-2 回合 8 經驗值 1200-2400
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
512i.png
2358 2 324578 240 SI001.png 水外防禦75%
2
每日變換
036i.png
3925 3 409422 170 SI225.png 射擊 ‧ 上
139i.png
2543 2 18240 260 SI181.png 拼圖盾 ‧ 限  (2/1)
154i.png
2497 2 22380 350 SI242.png 隨機三屬盾 ‧ 轉
3
456i.png
2015 1 359231 280 SI063.png 人外防禦75%
460i.png
2149 1 349348 320 SI063.png 人外防禦75%
4
每日變換
351i.png
6748 3 587372 390 SI065.png 龍外防禦75%
536i.png
4529 2 23452 320 SI105.png 7+Combo盾
686i.png
9351 1(1) 5萬 590 SI257.png 25%盾  (2/1)
5
500i.png
16463 3(2) 505482 430 SI250.png 攻前盾
498i.png
16294 3(1) 527835 450 SI250.png 攻前盾
6
每日變換
538i.png
6043 1(1) 954580 320 SI122.png 神族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖  (2/1)
592i.png
7439 3 20570 570 SI031.png 12+水符石盾
687i.png
5386 2 897362 540 SI165.png 2秒轉珠
7
594i.png
20123 1(4) 1245786 960 SI250.pngSI122.png 隱身 ‧ 隱攻封鎖 ‧ 4回
8
534i.png
4134 1(1) 2078347 1030 SI188.png 越戰越強 ‧ 金

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基