FANDOM


第二季
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
競爭的雪原 入門級 五屬.png 1/2 戰靈 8
競爭的雪原 精英級 五屬.png 1/2 戰靈 8

競爭的雪原 入門級

戰靈消耗 1-2 回合 8 經驗值 1200-2400
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
546i.png
1316 3 62480 130 SI064.png 獸外防禦75%
546i.png
1316 3 62480 130 SI064.png 獸外防禦75%
2
每日變換
040i.png
2243 3 118683 140 SI221.png 風化 ‧ 先
399i.png
2213 3 24 160 SI181.png 拼圖盾 ‧ 限
520i.png
1510 2 24 130 SI102.png 4+Combo盾  (02/07)
3
461i.png
1512 2 171881 60 SI256.png 獸外生命提升
463i.png
1473 2 176645 70 SI256.png 獸外生命提升
4
552i.png
2474 3 280804 290 SI003.png 木外防禦75%
5
每日變換
433i.png
2428 2 24 180 SI033.png 6+木符石盾  (02/07)
556i.png
2393 2 24 240 SI242.png 三屬盾
632i.png
2499 2 24 190 SI035.png 6+暗符石盾
6
622i.png
2606 2 216910 120 SI163.png 雙體共生
634i.png
2698 2 212761 130 SI163.png 雙體共生
7
每日變換
565i.png
10 1(1) 10 10 SI125.png 獸類技能回復
623i.png
4744 1(1) 347100 180 SI161.png 自殘25%  (02/07)
8
727i.png
5066 2 768151 480 SI165.png 2秒轉珠

競爭的雪原 精英級

戰靈消耗 1-2 回合 8 經驗值 1200-2400
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
546i.png
3212 3 152391 260 SI064.png 獸外防禦75%
546i.png
3212 3 152391 260 SI064.png 獸外防禦75%
2
每日變換
040i.png
5473 3 289473 290 SI221.png 風化 ‧ 轉  (02/08)
399i.png
5398 3 19830 320 SI181.png 中級拼圖盾 ‧ 限
520i.png
3684 2 21450 270 SI104.png 6+Combo盾
3
461i.png
3689 2 419223 120 SI256.png 獸外生命提升
463i.png
3594 2 430842 140 SI256.png 獸外生命提升
4
552i.png
6035 3 684890 580 SI003.png 木外防禦75%
5
每日變換
433i.png
5923 2 23090 360 SI033.png 9+木符石盾  (02/08)
556i.png
5837 2 24750 480 SI242.png 隨機三屬盾 ‧ 轉
632i.png
6097 2 22810 390 SI035.png 9+暗符石盾
6
622i.png
6358 2 529050 250 SI163.png 能力繼承
634i.png
6582 2 518930 260 SI163.png 能力繼承
7
每日變換
565i.png
10 1(1) 10 10 SI125.png 獸類技能回復
623i.png
11573 1(1) 846590 370 SI161.png 自殘20%  (02/08)
8
727i.png
12358 2 1873540 960 SI165.png 2秒轉珠

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基